Saturday 31. July 2021

Relácia o Domove sv. Jána z Boha v Rádiu Regina

Ako funguje v tomto období  Domov sv. Jána z Boha – zariadenie, ktoré pre ľudí v núdzi a bez prístrešia niekoľko rokov prevádzkuje rehoľa milosrdných bratov? Čo všetko ponúka klientom, čo tu nachádzajú ľudia, ktorí sem prichádzajú? A čo obnáša služba pre nich? Pohľad na jeho činnosť prinieslo Rádio Regina – verejnoprávny rozhlas 26. decembra 2020 o 19.15 hodine.

Relácia ponúkla pestrú reportážnu mozaiku rozhovorov s pracovníkmi, ktorí v ňom slúžia i klientmi, ktorí ho pravidelne navštevujú. Bola to príležitosť viac preniknúť do atmosféry, ktorá v zariadení vládne i ľudských osudov s ním spojenými. Sme radi, že sa takto podarilo oboznámiť verejnosť aj s tým, že domov ponúka klientom na rozdiel od niektorých iných podobných zariadení aj pravidelnú duchovnú službu. V relácii odvysielanej v rámci magazínu Duchovné horizonty zazneli aj slová nového riaditeľa zariadenia a priora rehole milosrdných bratov z jej bratislavského konventu - brata Richarda Jombíka OH.

Reláciu v rozsahu 45 minút  si v audio formáte môžete vypočuť tu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11379/1480739

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/