Sunday 31. May 2020

Pôstna homília brata Richarda Jombíka OH k spolupracovníkom

Prinášame vám homíliu priora bratislavskej komunity milosrdných bratov, brata Richarda Jombíka OH, ktorú predniesol na sv. omši na začiatku pôstneho obdobia, na sviatok Popolcovej stredy - pre spolupracovníkov Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave a rehole. Stalo sa tak v kostole Návštevy Panny Márie – milosrdných bratov.

 

„Bratia a sestry v Kristovi!

Výzva Sv. Otca Františka na pôstne obdobie v roku 2020 znie: V Kristovom mene prosíme: „Zmierte sa s Bohom.“ Píše, že Pán nám opäť ponúka čas na obrátenie. Nie je to samozrejmosť, je to dobrotivá láska nášho Boha, ktorý prichádza do stredu našich sŕdc.  Záleží od nás, či prijmeme túto výzvu.

Svätý Pavol nás nazýva spolupracovníkmi na Božej milosti. Spolupracovník je ten, kto aktívne zoberie do ruky svoje dary a daruje ich pre spoločné dobro. Rozdiel medzi robotníkom, zamestnaným je v tom, že nájomník,  zamestnaný urobí  len do výšky svojho platu, svojej zmluvy a spolupracovník nehľadí  na vonkajšiu štruktúru, spoľahne sa na spravodlivú odmenu. Pôstne obdobie  je čas, kedy sa stretáva človek s Bohom v modlitbe. Modlitba - to nie je len splnenie si „zákona“ odrecitovaním slov, ale naplnenie darov pre dobro ľudí. Často argumentujeme: „Celý život som už toľko dával, teraz nech pracujú druhí.“  Čo je celý život? Dvadsať rokov, sto rokov alebo večnosť? Ak sa pozerám na Božie dary z pohľadu večnosti, nemôžem sa uspokojiť slovami, že už som dal veľa. Nedali sme nič, lebo nič nemáme. Čo sme dali, je z Božej milosti.

Preto začíname čas obrátenia a hľadania pravého vzťahu k Bohu, ktorý nám ukazuje cestu, čo robiť. Amen.“

 

Foto: Výjav z Krížovej cesty, Stellamaris Tóthová SDR

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/