Saturday 15. August 2020

Opäť sme nechýbali na púti v Šaštíne - pri Matke Sedembolestnej

Spolupracovníci rehole milosrdných bratov z našej bratislavskej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov nechýbali  ani na tohtoročnej mariánskej púti k Sedembolestnej  Panne Márii v Šaštíne, kde sa 15. septembra t.r. stretlo zhruba 35 000 pútnikov.

Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský
Pohľad na časť pútnikov a oltár
Pohľad na členov Rádu Maltézskych rytierov - vpravo riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák
Pred sv. omšou
  

Vybrali sme  sa na púť autobusom z Bratislavy, čas  cesty do Šaštína (i späť) sme vyplnili spoločnou modlitbou i zaujímavým svedectvom. Celonárodná púť k patrónke Slovenska vyvrcholila svätou omšou za účasti viacerých biskupov a kňazov. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, kazateľom bol apoštolský prefekt v Azerbajdžane Mons. Vladimír Fekete, SDB. V závere sa veriaci s biskupmi, kňazmi a zasvätenými tradične zverili Panne Márii. Biskup Fekete v homílii vyzdvihol tri slová, ktoré sa viažu na život Márie a ktoré sa zároveň bytostne dotýkajú každého jedného z nás. Sú to slová, ktorým nie vždy dosť rozumieme a preto je nám niekedy ťažké prijať ich. Sú to bolesť, poslušnosť a viera. (Jeho homíliu prinášame v závere tohto príspevku – v prílohe.)  Svätá omša, ktorú priniesli naživo viaceré médiá, začala sprievodom, spevom piesne „Tie šaštínske zvony“ a procesiou so sochou Sedembolestnej Panny Márie. Pútnikov v Šaštíne i tých, čo boli so slávnosťou duchovne spojení, v úvode pozdravil arcibiskup Zvolenský. Okrem pútnikov, kňazov a zasvätených prišli na národnú púť aj predstavitelia štátu, Vlády SR i parlamentu. Na slávnosť prišlo okolo 150 kňazov. Pomáhalo približne 120 dobrovoľníkov. O pútnikov sa starali aj desiatky záchranárov. Z púte sme sa vrátili duchovne povzbudení.

 

Niekoľko dôležitých faktov z dejín

Úcta k Sedembolestnej Panne Márii u Slovákov sa začala prijatím kresťanstva od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Šaštínska bazilika Súvisí so známym príbehom manželskej hádky grófky Angeliky Bakičovej a jej manžela, šaštínskeho hradného pána Imricha Cobora. Keď grófku jej manžel v zápale hnevu vysadil z kočiara, začala sa intenzívne modliť k Bolestnej Matke Božej. Neskôr Imrich Cobor spor z vlastnej iniciatívy urovnal a podporil aj manželkin sľub postaviť na mieste  kaplnku so soškou piety. V 18. storočí v Šaštíne aj veľkým prispením cisárovnej Márie Terézie a jej manžela Františka Lotrinského vyrástla pútnická bazilika, ktorá patrí spolu s Dómom sv. Martina v Bratislave a Dómom sv. Alžbety v Košiciach k  najväčším chrámom na Slovensku. Cisárovná sa spolu s manželom zúčastnila 12. augusta 1762  aj na slávnostnej posviacke baziliky. Profesor Róbert  Letz, popredný slovenský historik,  uvádza, že v 18. storočí sa začal aj mohutný nárast patrocínií Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku. V tomto storočí ich bolo zaznamenaných 48, v 19. storočí 100 a v 20. storočí až  130.  Sviatok Sedembolestnej potvrdil ako povinný pre celú Rímskokatolícku cirkev v roku 1814 pápež Pius VII. a pápež Pius X. určil v roku 1913 jeho slávenie na 15. september. Na žiadosť slovenských biskupov pápež Pius XI. dekrétom Celebre apud Slovachiae gentem z 22. apríla 1927 dovolil používať invokáciu po litániách „Oroduj za nás Matka Sedembolestná“, čím potvrdil tradíciu Slovákov uctievať ako svoju patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu. Dňa 23. novembra 1964 pápež Pavol VI. apoštolským listom Quam pulchram potvrdil starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patrónky Slovenska a vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej za baziliku minor. Po Druhom vatikánskom koncile bola Sedembolestná Panna Mária potvrdená ako patrónka Slovenska pri schválení osobitného liturgického kalendára slovenských diecéz v roku 1975. Pápež Ján Pavol II. počas svojej prvej verejnej návštevy po zotavení sa z atentátu, keď navštívil Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, vo svojej homílii povedal: „Vaši apoštoli svätí Cyril a Metod získali vzdelanie v Carihrade, kde mariánska úcta existovala už od prvých storočí kresťanstva. Či netreba tu hľadať aj najhlbšie korene mariánskej úcty Slovákov k Sedembolestnej?“ Počas svojej druhej apoštolskej cesty na Slovensku v roku 1995 navštívil aj národnú svätyňu v Šaštíne, kde korunoval zázračnú sochu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V homílii  adresoval Slovákom tieto slová: „Chcem v tejto svätyni poprosiť Pannu Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene sŕdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Zvlášť jej odporúčam mladú generáciu, všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu“. Národná svätyňa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je súčasťou rímskokatolíckej farnosti v Šaštíne, ktorú dnes spravuje rehoľa Pavlínov. 

 

Homília apoštolského prefekta v Azerbajdžane Mons. Feketeho k Sedembolestnej

 

Andrea Eliášová a TK KBS, fotografie: autorka a TK KBS


 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/