Thursday 23. May 2019

Letné koncerty v našej záhrade pomôžu obnoviť organ

Máte radi umenie a kvalitné koncerty? Príďte si ich vypočuť do krásneho prostredia našej Rajskej záhrady, ktorá sa nachádza v areáli nemocnice a kláštora milosrdných bratov! Cyklom večerných letných koncertov chce rehoľa milosrdných bratov získať finančné prostriedky na obnovu organu, ktorý sa nachádza v jej kostole Navštívenia Panny Márie.

Rajská záhrada v areáli nemocnice a kláštora
Pohľad na organ v kostole milosrdných bratov.
 

Ako informoval organista Lukáš Kunst, ide o benefičné podujatie, ktoré sa začne 13. júla t. r. a potrvá do 24. augusta t.r. „Organ bol postavený koncom 18. storočia neznámym organárom. V 20. storočí ho firma Rieger za účelom „modernizácie“  prestavala. Skriňa sa zachovala, avšak  interiér organu je dispozične zmenený.  Je to pneumatický organ (po stlačení klávesu dávate rozvodom vzduchu celý systém do prevádzky, otvorí sa tzv. vzdušnica a zaznie tón. Existujú aj iné druhy organu, napríklad mechanický, kde sa vzdušnica otvára pomocou ťahadiel). U tohto typu organu, aký je v Kostole milosrdných bratov, sa dosť často vyskytujú poruchy a tie  treba riešiť,“ prezradil organista Lukáš Kunst.  Väčšia oprava organu nebola dosiaľ pre veľkú finančnú nákladnosť realizovaná. „Ide nám teda o vyzbieranie finančnej čiastky na celkovú rekonštrukciu organu, ktorý je v súčasnosti v havarijnom stave a funguje na 30 percent, často len za priaznivého počasia. Vlhkosť vzduchu  totiž pôsobí na opotrebované časti organu. Vďaka oprave  teda povznesie nielen  liturgické  úkony, čo je jeho hlavným poslaním, ale Bratislava získa ďalší  „kráľovský nástroj“ využiteľný na koncertné účely,“ uzavrel organista Lukáš Kunst.

Podporiť obnovu organu budete môcť dobrovoľným vstupným. V rámci cyklu letných večerných koncertov  vystúpi herečka a speváčka Jana Lieskovská, ktorá ponúkne známe šansóny, študenti operného spevu a konzervatória v Bratislave sa predstavia v rámci podujatia „Opera v záhrade“ a nebude chýbať ani podujatie „Organ v záhrade.“ Cyklus uzavrie koncert z dielne francúzskych hudobných velikánov. Bližšie podrobnosti a program podujatia  nájdete v pripojenej prílohe. Program letných koncertov 2018 PDF

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/