Donnerstag 17. Januar 2019

Očkovanie proti žltačke u ľudí bez domova

Zamestnanci, spolupracovníci i dobrovoľníci Domova sv. Jána z Boha, ktorý v Bratislave na Hattalovej ulici prevádzkuje rehoľa milosrdných bratov, zodpovedne slúžia ľuďom, ktorý denne navštevujú spomínané zariadenie. V zime je to až osemdesiat ľudí denne. V snahe  ochrániť ich pred šíriacou sa nákazou žltačky typu A, ako aj  znížiť tlak takýchto pacientov na bratislavskú kliniku infektológie z dôvodu šíriacej sa nákazy, zorganizoval Domov spolu s ďalšími organizáciami preventívne očkovanie proti hepatitíde (žltačke) typu A.

Klienti počas čakania na očkovanie.
Nechýbal ani riaditeľ Domova sv. Jána z Boha Matúš Ferenčík-prvý sprava
Záber z terénu počas podujatia.

Podľa riaditeľa uvedeného Domova Mgr. Matúša Ferenčíka sa aj takto usilujú chrániť „verejné zdravie“obyvateľstva. Ľudia v núdzi nemajú často nijaký alebo len chabý prístup k zdravotnej starostlivosti a preto mnohí klienti Domova takúto príležitosť očkovania  prijali. Konalo sa priamo v teréne, na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (oblasť Zátišia a Domu športu). „Zaočkovaných bolo 31 klientov a klientok a 2 sociálni pracovníci. Išlo o prvú akciu akciu tohto typu. V prípade záujmu zo strany ľudí v núdzi, dostatku finančných a ľudských zdrojov chceme v roku 2018 rozšíriť túto aktivitu aj na iné oblasti Bratislavy. Tiež plánujeme rozšíriť zoznam očkovaní, napríklad aj o žltačku typu B. Očkovanie sa uskutočnilo 10. februára 2018 od 10:00 do 14:00 hodiny. Okrem spomínaného zariadenia Domov sv. Jána z Boha sa na podujatí podieľali aj

organizácie Depaul Slovensko, Kresťania v meste, Proti prúdu (Vydavateľ časopisu Nota Bene), Equita a tím lekárov z Kliniky infektológie a geografickej medicíny Bratislava – Kramáre,“ informoval Mgr. Matúš Ferenčík. Priebeh podujatia zhodnotil ako veľmi pokojný a atmosféru ako veľmi priateľská. „Do spolupráce s ľuďmi bez domova sme vstupovali výlučne cez tzv. gatekeepra, človeka, ktorého v komunite poznajú a dôverujú mu. Samotnej akcii predchádzala informačná kampaň, kedy sa ľudia bez domova mohli oboznámiť s očkovacou látkou, položiť kompetentným otázky a samozrejme, slobodne sa rozhodnúť, či chcú alebo nechcú byť očkovaní,“ konštatoval na záver.

Andrea Eliášová, foto: Ján T.

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/