Donnerstag 17. Januar 2019

Adventné vence pre našu nemocnicu

V piatok 1.12. 2017 posvätil nemocničný duchovný brat Richard Jombík OH adventné vence.

Tie  boli odovzdané na jednotlivé oddelenia Univerzitnej nemocnice s poliklinikou - milosrdných bratov v Bratislave. Tieto vence budú pripomínať čas očakávania narodenia Spasiteľa. A požehnané sviece, ktoré budú každý týždeň zapaľovať, im pripomenie Svetlo vo tmách, ktoré prišlo na zem, aby osvietilo človeka v jeho utrpení.

 B. R. J.

 Brat Richard OH pri posviacke vencov  

 

 snímka: archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/