Donnerstag 17. Januar 2019

Spomienka na zosnulých pacientov

Dňa 2.11. 2017 bola v Kostole milosrdných bratov na Námestí SNP   spomienka na zosnulých pacientov z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou.

Pri tejto príležitosti sme sa modlili za spásu duší, ktorí zomreli náhle alebo po dlhej chorobe. Milosrdní bratia a ich spolupracovníci sa na celom svete modlia za tých, ktorí zomreli v ich zariadeniach.

Je to znak jednoty Cirkvi bojujúcej a oslávenej. V Bratislave je to už sedem rokov, čo sa takto zjednocujeme v modlitbe so zosnulými pacientami, dobrodincami, spolupracovníkmi a bratmi.

 

Brat Richard OH, foto: archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/