Sunday 25. August 2019

Rajská záhrada opäť láka na 4 výnimočné benefičné koncerty

Po úspechu vlaňajších benefičných koncertov v našej Rajskej záhrade pokračujeme aj toto leto projektom večernej hudby v priestoroch našej kláštorno-nemocničnej záhrady.

 

Pripravili sme štyri výnimočné koncerty, každý z nich sa začne o 20.30 hodine.

           Koncerty „odštartujú“ 21. júna 2019 známou šesťčlennou vokálnou skupinou SKLO. Ponúkne vokálnu hudbu naprieč storočiami. A prečo radi prijali pozvanie vystúpiť tentoraz nie v interiéri kostola, ale v exteriérovom priestore záhrady? Peter Koma, člen kapely odpovedal za všetkých: „O koncertoch v záhrade sme mali informácie z vlaňajšieho (prvého) ročníka a keďže môžeme s radosťou konštatovať, že máme s rehoľou milosrdných akúsi „družbu“ v oblasti benefičných vystúpení v kostole,  uvítali sme pozvanie aj do priestorov záhrady, kde môžeme trocha obmeniť prísnejší duchovný repertoár. Veríme, že daný priestor poskytne nám a hlavne poslucháčom veľmi príjemnú a neopakovateľnú atmosféru.“ Druhý koncert v poradí sa uskutoční 12. júla a vystúpi na ňom známy hudobník a spevák Peter Janků . Ten ponúkne verejnosti pôsobivý folkový a gospelový večer. V auguste bude „šnúra“ koncertov pokračovať 9. augusta vystúpením súboru Solamente Naturali, ktorý odprezentuje  krásu starej hudby a benefičné koncerty uzavrie  súbor Chorus Salvatoris 23. augusta večerom zborovej duchovnej hudby. Na pódium by sa malo postaviť až 29 členov súboru! Dirigent súboru Mgr. Róbert Mésároš k podujatiu prezradil: „Ako chrámový zbor jezuitského kostola v Bratislave máme šťastie,  že azda aj štyridsaťkrát za rok spievame v „domácom“ kostole, čiže v krásnom priestore s vynikajúcou akustikou. Spievať mimo chrámu je pre nás teda výnimočné. Kláštorné nádvoria či záhrady sú však tiež duchovnosťou preniknuté priestory a napriek tomu,  že sú v centre rušného mesta, poskytujú pokoj a verím, že aj akusticky zaujímavé prostredie. Naša príprava nebude, myslím si, ničím výnimočná. Budeme sa usilovať pripraviť pre hostí koncertu príjemný zážitok z kvalitnej duchovnej hudby. Koncert u milosrdných bratov budeme mať v čase, keď sa budeme pripravovať na vystúpenia na počesť 400. výročia smrti košických mučeníkov. Dramaturgia by mala byť teda tematicky ladená v tomto duchu. No priestor, ktorý nepodlieha pravidlám pre koncerty v chráme nám umožní zaradiť do programu možno aj nejakú skladbu z repertoáru, ktorú v chráme nespievame, teda niečo z „ľahšieho”“ žánru, čo môže byť príjemným spestrením.“ Večerná koncertná atmosféra pod nočnou oblohou je v kláštornej záhrade naozaj neopakovateľná. Príďte zažiť! Ponuka platí aj pre našich pacientov. Tí imobilní si aj vlani  radi otvárali okná situované do záhrady, aby si mohli vychutnávať krásu  príjemnej  hudby. Viac informácií nájdete v pozvánke (pdf formát) na pripravenom plagáte. Propagačné plagáty už visia aj v našej nemocnici. Oficiálnym spolupracujúcim partnerom v rámci projektu koncertov je aj Bratislavské kultúrne informačné stredisko, ktoré zahrnulo tento program milosrdných bratov do oficiálneho programu Bratislavského kultúrneho leta a spolupodieľa sa čiastočne aj technicky na príprave podujatí.

 

Benefičné koncerty u milosrdných bratov 

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/