Sunday 19. January 2020

Výstava „Človek a viera“ v nemocnici milosrdných bratov

Až do 6. januára 2020 si môžu pacienti, ich príbuzní i návštevníci Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave pozrieť vo vstupnej hale výstavu fotografií s názvom: Človek a viera.

 

Časť z čiernobielych fotografií.
Fotky s témou pútí.
Fotografie majú svoje posolstvo, každý v nich objaví niečo iné.
Jedna z vystavených fotografií.
Otec Marián Kuffa na vystavenej fotografii.

 Inštalovali ju  2. decembra a ide o výstavu veľkoformátových fotografií, ktoré ponúkajú podnety na zamyslenie nad životom a vzťahom k Bohu i k ľuďom. Ako prezradil prior bratislavskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík OH, s myšlienkou témy výstavy ho oslovili priamo jej organizátori, ktorí ju predtým prezentovali v evanjelizačnom dome Quo vadis v Bratislave. Iniciátorom výstavy je spoločenstvo fotografov Člověk a víra, ktoré vzniklo v Českej republike, kde má už 135 členov a poslaním je evanjelizácia obrazom. Výstava bola vlani aj v Katedrále sv. Martina v Bratislave. „Je to súbor umeleckých fotografií. Prijali sme túto výzvu urobiť v advente a počas Vianoc túto výstavu a našim spolupracovníkom ponúknuť  trochu nové pohľady na tému človek a viera. Keďže nemocnica milosrdných bratov sa zaoberá človekom, dušou a telom, tak aj témou výstavy je umelecký pohľad na život človeka, ktorý žije vieru v Ježiša Krista. Sú to fotografie, ktoré ukazujú Božiu veľkosť prítomnú medzi ľuďmi.“ Ako ďalej uviedol brat Richard Jombík OH, vzťah k umeniu má vlastne každý, kto hľadá Boha. „Pretože umenie a veda je súčasť Božieho plánu a súčasť toho, čo človek pozná. A keď človek pozná Boha, tak potom musí prichádzať k životu cez umenie. Pragmatizmus človeku nikdy nedával zmysel a náplň, viedol človeka ku depresii, samovraždám, k vojnám a aby sme sa vyhli samovraždám, samovražedným myšlienkam a depresiám, potrebujeme sa na svet pozerať cez umenie, hudbu, obrazy,“ dodal  brat Richard OH.

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/