Monday 28. November 2022

Nový riaditeľ vo vedení našej nemocnice – MUDr. Mário Mikloši PhD.

Naša Univerzitná nemocnica s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave vstúpila do tohto roku pod vedením nového riaditeľa- MUDr. Mária Miklošiho PhD. Po pätnástich rokoch vymenil na poste predchádzajúceho riaditeľa JUDr. Michala Tináka, ktorý je s rehoľou milosrdných bratov  spojený už vyše tridsať rokov – od obdobia, keď pomáhal vtedajšiemu provinciálovi rehole bratovi Fabiánovi Mačejovi prinavrátiť majetok nemocnice do správy rehole v rámci reštitúcií.

Brat Martin OH ďakuje JUDr. Michalovi Tinákovi za dlhoročné vedenie nemocnice
Pohľad na časť zamestnancov, ktorí mohli prísť uvítať nového riaditeľa do refektára.
Vedenie nemocnice s novým riaditeľom -v strede.
 

Počas uplynulých pätnástich rokov sa mu podarilo dobudovať nemocnicu s 350-ročnou tradíciou, podpísal sa pod vznik niektorých nových ambulancií a oddelení, pričinil sa o stabilizovanie pracovného kolektívu a vďaka jeho spoločnému úsiliu s Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha – milosrdných bratov sa podarilo docieliť, že sa toto zdravotnícke cirkevné zariadenie stalo jedným z najvyhľadávanejších v hlavnom meste SR. JUDr. Michal Tinák na margo svojho dlhoročného úsilia uviedol, že začiatky v nemocnici boli náročné a je preňho cťou, že mohol po celé roky stáť po boku obetavých spolupracovníkov. „Odovzdávame vedenie nemocnice človeku, ktorý prešiel objektívnym výberovým konaním, má skúsenosti a je pre mňa potešením, že štafetu preberá človek, ktorý celý svoj pracovný život robí v rezorte zdravotníctva na rôznych postoch – od námestníka ministra až po riaditeľa nemocnice a pracovníka vo Svetovej zdravotníckej organizácii. Cítim sa, ako keď otec odovzdáva synovi spoločnosť, ktorú budoval. Mal som tú česť, že milosrdní bratia mi dovolili zúčastniť sa budovania tohto veľkého diela,“ zhodnotil JUDr. Michal Tinák.

Spolupracovníci ako kľúčová „opora“

 

Brat Martin Macek OH, zodpovedný za vedenie Slovenskej i českomoravskej provinčnej delegatúry nechýbal na uvedení nového riaditeľa nemocnice do úradu a personálu a spolupracovníkom nemocnice pripomenul, že sa treba pripraviť aj na možný odlišný spôsob riadenia, než zažili dosiaľ, čo nový riaditeľ doplnil informáciou, že sa bude snažiť získať si dôveru každého v nemocnici. „Mali sme viac kandidátov vo výberovom konaní na pozíciu riaditeľa nemocnice. Kľúčové kritériá pri rozhodovaní o výbere boli, aby budúci riaditeľ mal jasnú víziu rozvoja, aby bol bezúhonný, aby nás dokázal presvedčiť, že dokáže nemocnicu riadiť, aby mal dostatok skúseností pre toto riadenie. Pán riaditeľ MUDr. Mikloši sa postupne bude oboznamovať s chodom nemocnice, s celým personálom,“ dodal brat Martin Macek OH. Nový riaditeľ MUDr. Mário Mikloši PhD. považuje personál – spolupracovníkov za kľúčových pri službe a rozvoji diela. Priznal, že riadenie v dobe pandémie je oveľa náročnejšie, než za štandardných okolností. Preto v najbližšom období počíta naďalej s úzkou spoluprácou s bývalým riaditeľom nemocnice, aby mohol bližšie spoznať celý chod zariadenia. „Funkciu riaditeľa budem s pokorou vykonávať v prospech našich pacientov, aby nemocnica, ktorá má veľmi dobré meno, si ho udržala a budovala ho aj naďalej. Musíme dodržiavať režim epidemiologických opatrení, chrániť aj svojich pacientov, ktorí sú v nemocnici, pretože poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti nie je prerušené, máme aj onkologické oddelenie, chirurgické oddelenie, ARO, sú tu určité dohody aj s ministerstvom zdravotníctva na prevzatí niektorých covid pozitívnych pacientov alebo prevzatí pacientov z iných nemocníc, verím, že to zvládneme,“ prezradil MUDr. M. Mikloši.

Prior rehole milosrdných bratov brat Richard Jombík OH ocenil dlhoročné pôsobenie JUDr. Michala Tináka, ktorý zostáva jedným zo štyroch konateľov nemocnice a riaditeľom majetkovej správy rehole.

Pripomenul, že práve on ako právnik dokázal obstáť v náročnej pozícii riaditeľa cirkevnej nemocnice napriek tomu, že nepochádzal zo zdravotníckeho prostredia. Jeho voľbu rehoľa aj dnes pri bilancii vníma ako prozreteľnostné rozhodnutie, ktoré prinieslo reholi i nemocnici mnoho užitočného, zvlášť v období transformácie nemocníc. Nástup MUDr. Mária Miklošiho vníma prior komunity milosrdných bratov ako  nevyhnutnú generačnú výmenu, ktorá môže nemocnici priniesť nové nápady a perspektívy pre jej ďalší rozvoj.

Atmosféru predstavenia nového riaditeľa našej nemocnice dotvára fotogaléria zo stretnutia zo spolupracovníkmi a prinášame aj tri rozhovory (audio forma, formát mp3) – s novým riaditeľom nemocnice, s bývalým  riaditeľom i priorom bratislavskej komunity MB, ktoré odvysielalo aj Rádio Lumen. Dozviete sa v nich viac o ich pohľadoch na uplynulé obdobie nemocnice i prioritách v ďalšom období.

Lumen - Rozhovor s priorom rehole bratom Richardom OH

Lumen- rozhovor s  MUDr. Miklosim PhD 

Rádio Lumen - Rozhovor s JUDr. Michalom Tinakom 

 

Andrea Eliášová, foto a audio záznam: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/