Thursday 2. April 2020

Zmena na Cievnej ambulancii

Od 17.3.2020 je cievna ambulancia presťahovaná na 2. posch. m.č. 236.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/