Thursday 2. April 2020

Ucelený odporúčací informačný materiál o manažmente podozrivých a potvrdených prípadov infekciou Coronavírus

Vážení pacienti
v uplynulých dňoch bol publikovaný ucelený odporúčací informačný materiál o manažmente podozrivých a potvrdených prípadov infekciou Coronavírus.
Aj keď ide o materiál, určený prevažne zdravotníkom, sú tam pre laika prospešné informácie o vlastnostiach vírusu, spôsobe šírenia, identifikácie príznakov a postupe.
V prípade záujmu si môžete materiál preštudovať v tomto odkaze.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/