Freitag 20. April 2018

Športom a hudbou k sebe a k svetu

Klienti aj personál Domova sv. Jána z Boha, n.o. vás srdečne pozývajú na benefičné športovo-kultúrne podujatie s názvom "Športom a hudbou k sebe a k svetu". Uskutoční sa 19. apríla od 9.00 do 17.00 h v areáli Domova sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici č. 6 v Bratislave. 

 

V dopoludňajších hodinách si od 9:00 h. si v rámci športového bloku zahrajú priateľské turnaje v stolnom tenise a stolnom futbale klienti a klientky bratislavských zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Pre zúčastnených športovcov a zúčastnené športovkyne sú pripravené veľmi hodnotné a zaujímavé ceny.

 

Od 13.00 h. sa začne kultúrna časť podujatia, súčasťou ktorej bude originálna prezentácia publikácie Romana Harvana a Róberta Pospiša: Ukazuješ do tmy, vidím svetlo. Na čítačkách ku knihe poézie a obrazom pribudne aj hudba. Vznikne tak netradičné dielo, ktoré spojí literatúru, výtvarné umenie a hudbu. Alžbetínske naivné divadlo sa predstaví s divadelným predstavením: Moje lásky (Divadelné predstavenie na motívy hry Mira Gavrana). Africkou bubnovou šou spestrí program kapela JAMADAN, vystúpia aj žiaci a študenti ZUŠ na Hálkovej ulici s pekným orchestrálnym zoskupením a spevokol Zborci. Kultúrnu časť podujatia odmoderuje známy  pesničkár, scénograf a publicista Peter Janků.

 

Cieľom podujatia je:

- posilnenie partnerských vzťahov medzi jednotlivými poskytovateľmi sociálnych služieb ľuďom bez prístrešia a to nie len medzi neziskovými organizáciami

- posilnenie a scitlivovanie susedských vzťahov s miestnou komunitou občanov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorí sa v najväčšej miere stretávajú s klientmi zariadení pracujúcimi s ľuďmi bez prístrešia, keďže strešné neziskové organizácie sú situované vo veľmi úzkej blízkosti tejto mestskej časti

- aktivizácia sociálne odkázaných ľudí bez prístrešia k zmysluplnejšiemu tráveniu voľného času

Počas celého dňa bude možné prezrieť si sociálne zariadenie Domova sv. Jána z Boha, zoznámiť sa s činnosťou organizácií pracujúcich s ľuďmi bez prístrešia, zapojiť sa do sprievodných športových disciplín ako aj zúčastniť sa literárnej besedy.

Podujatie sa koná pod záštitou Mgr. Rudolfa Kusého, Starostu mestskej časti Bratislava – Nové mesto.

 

Tešíme sa na vás!

 

S pozdravom tím klientov a personálu Domova sv. Jána z Boha

 

 

Podujatie finančne podporila Nadácia ZSE cez otvorenú finančnú podporu grantového programu Rozprúdime regióny

Partneri podujatia: Slovenská katolícka charita, De Paul Slovensko,n.o.,  Impementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Miestny úrad Bratislava - Nové mesto.

Podujatie tiež podporili: PENAM SLOVAKIA, a.s., MT Agency, Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Kontaktná osoba: Mgr. Milada Javorová, Domov sv. Jána z Boha, Hattalova 6, Bratislava, mb.odbornygarant@gmail.com, 02/444 58 017, 0903/558 803, www.milosrdni.eu

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/