Mittwoch 23. Mai 2018

Nové číslo Hospitality - „nabité“ informáciami o aktivitách Milosrdných bratov

V novom vydaní spravodaja Hospitalita, ktorý vydávajú moravskí a českí Milosrdní bratia, nájdete aj niekoľko strán venovaných aktivitám slovenských Milosrdných bratov a ich zariadeniam na Slovensku. Osobitný priestor venuje časopis zaujímavým reflexiám z historickej konferencie o pôsobení rehole Milosrdných bratov na Slovensku do r. 1770. Konštatuje, že Milosrdní bratia boli v minulosti dôležitejší, než sa na prvý pohľad zdá!

 

Dozviete sa tiež, ako žijú Milosrdní bratia v Austrálii, môžete si prečítať o požehnanom živote rehoľníka – frátra Vojtecha Máleka, ktorý skonal v Brne vo veku nedožitých 90-tych narodenín. Časopis ďalej informuje o stretnutí členov rehole s kandidátmi a záujemcami o rehoľné povolanie, ktoré sa konalo v lete 2016 v Tatrách, i o tom, kto získal ocenenie Celestína Opitza v Prahe za rok 2016. Nájdete v ňom aj ďalšie podnetné príspevky a zaujímavosti.

 

Časopis si v elektronickej forme môžete prečítať tu: Hospitalita 3-2016(1,74MB pdf)

 

A.E.

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/