Mittwoch 23. Mai 2018

Mikuláš opäť v našej nemocnici aj medzi pacientmi

Aj tento rok sa liturgická spomienka na obľúbeného svätca Mikuláša konala v našej nemocnici 6. 12. za účasti mnohých spolupracovníkov – zamestnancov a ich detí či vnúčat, ktoré chceli vidieť „živého Mikuláša“ a obdržať od neho sladký darček.

Mikuláš odovzdáva pacientke sladkú odmenu.
Mikuláš v obkolesení detí a rodičov.
Mikulášsky zástup nastúpený v pacientskej izbe.
Momentka z programu.
Na návšteve v jednej z izieb pacientov.
Niektoré deti radi zarecitovali alebo zaspievali, iné sa ostýchali.
Pohľad na náš vianočný strom vo vstupnej hale nemocnice.
Prior, brat Richard Jombík OH pri príhovore, obkolesený Mikulášom a jeho sprievodom.
Záber s rodinkou-jedna z mamičiek, ktoré pracujú v našej nemocnici.
Darinka Mikulová z našej nemocnice kontrolovala zoznamy detí,aby si mohli prevziať balíček.
 

Stalo sa! Mikuláš prišiel v tradičnom prestrojení a zavítal aj medzi pacientov na oddeleniach našej nemocnice.  Najprv všetkých privítal brat Richard OH, prior bratislavského konventu Milosrdných bratov. „Mikulášsky sprievod“ tvorili „mládežníci“ z farnosti na Teplickej ulici v Bratislave.  Aká bola atmosféra v rámci pripraveného programu – to vystihuje krátky audio záznam, ktorý sme zachytili práve počas podujatia a môžete si ho vypočuť tu:

 

Medzi pacientmi

Mikuláš so sprievodom zavítal aj medzi pacientov.  Niektorí boli dojatí až k slzám, iných Mikuláš na oddelení prekvapil. Ako sa prihovoril chorým? Prezradí vám krátka pripojená audio ukážka:

Anketa s rodičmi

No a ako prežívali samotnú „mikulášsku atmosféru“ rodičia detí? Zisťovali sme v malej ankete, ktorú tiež pripájame v audio podobe:

Zo života obľúbeného svätca

 

Deň sv. Mikuláša si už mnohí naši spolupracovníci z nemocnice Milosrdných bratov ani nevedia predstaviť bez slávnosti spojenej s rozdávaním sladkej odmeny pre deti a programom so sympatickým „ujom“ preoblečeným za túto historickú postavu stelesňujúcu dobročinnosť.

 

Sv. Mikuláš z Myry (nar. pravdepodobne v r. 270 v gréckom meste Patara, dnešnom Demre v Turecku, kde až do r.1922 žili ortodoxní Gréci - zomrel  6.12.  345/352 v Myre). Patrí k svätcom, ktorí sa tešia úcte po celom svete . Charakterizovala ho zbožnosť,  zázraky, dobročinnosť. Bol biskupom.  Je označovaný za patróna Ruska, námorníkov,  detí,  pekárov, rybárov,  lekárnikov, panien, pútnikov, zajatcov. Podľa legendy študoval v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie do Mýry  údajne zachránil muža, ktorý prepadol cez palubu. Ako biskup pomáhal kresťanom prenasledovaným za cisára Diokleciána. Traduje sa, že mnohých kresťanov  vykúpil a že postavil na svoje náklady i nemocnicu. Bol tiež prenasledovaný a zatknutý, ale vďaka Milánskemu ediktu cisára Konštantína v r.313 oslobodený.  Z jeho života je najznámejšia príhoda o tom, ako zachránil tri dcéry , ktorých otec prišiel o všetky peniaze . Aby nemuseli prísť o svoju ženskú dôstojnosť  a zarábať si na ulici, v noci im na okno daroval ako veno peniaze. V ďalšiu noc urobil podobne. Otec dcér chcel poznať dobrodincu a tak počas tretej noci tajným sledovaním dobrodincu zistil, že ide o sv. Mikuláša, ktorý ho však zaviazal, aby ho neprezradil. Každej z dcér tak venoval  ako veno dokopy 100 aureov. Osobitne si ho uctieva východná Cirkev. Zomrel v pokročilom veku a podľa životopisov bol pochovaný vo svojom biskupskom sídle Myra, po jej obsadení moslimami v 11.storočí však jeho pozostatky preniesli do talianskeho Bari, kde mu postavili aj chrám, ktorý je mu zasvätený.

 

 

Andrea Eliášová,

foto: autorka a brat Peter OH

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/