Mittwoch 23. Mai 2018

Takmer tona pomoci pre náš Domov sv. Jána z Boha

Opäť máme dôvod na úsmev a radosť. Štedrí dobrodinci nám počas  už tradičnej novembrovej „zbierky pomoci“, ktorá sa konala  v dňoch  24.11.-26.11.2016 v obchodnom dome  Tesco na Kamennom námestí v Bratislave, prispeli sumou 1588, 16 eur- toľko totiž predstavuje 979 kg vyzbieraných trvanlivých potravín, drogériového tovaru a prostriedkov pre osobnú hygienu.

Každý darca dostal od brata Máriusa nejakú duchovnú myšlienku, ktorú si vytiahol z nášho košíčka a ktorou ho chcel osloviť Boh.
Nakladanie zbierky do auta pred odvozom do Domova sv. Jána z Boha.
Náš dobrovoľník Pavel nechýba tam,kde treba pomáhať.
Naše dobrovoľníčky s bratom Richardom OH -priorom.
Naši dobrovoľníci -Simeona a Peter v službe, ponúkajúc ľuďom letáky o zbierke.
Po ukončení zbierky sme darované potraviny a pomôcky museli ešte zúčtovať cez pokladňu.
Pohľad na časť zozbieraných darov.
Sestra Viktória ako dobrovoľníčka slúžila po nočnej službe, ale vôbec to na nej nevidno...Na snímke s dobrovoľníčkou.
Spoločná fotografia tých, ktorí pomáhali v plnom nasadení v zbierke.
Takto to vyzeralo pri našom stánku v Tescu v centre Bratislavy.
A takto to vyzeralo v sklade Tesca pri vážení vyzbieraného tovaru.
Aj brat Barnabáš pomáhal s rozdávaním letákov.
Brat Márius Dismas obdarúva najmenších, ktorí mu prišli do cesty, v popredí aj brat Richard OH
Brat Márius v rozhovore s riaditeľom Bratislavskej arcidiecéznej charity Borisom Hrdým.
Brat Peter tradične nechýba pri odvoze vyzbieraných potravín.
Brat Richard Jombík OH počas zbierky.
Darkyne z Poľska,ktoré na Slovensku študujú zubné lekárstvo.
 

Potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi realizovala rehoľa Milosrdných bratov v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, Bratislavskou arcidiecéznou charitou a reťazcom Tesco už tretí rok. Je určená pre Domov sv. Jána z Boha v Bratislave- neziskovú organizáciu zriadenú Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha – Milosrdnými bratmi. Organizácia pomáha najmä ľuďom bez prístrešia, sociálne slabým, vylúčeným zo spoločnosti. Počas celého týždňa (okrem víkendov) varí pre nich 80 a viac porcií obedov, poskytuje im poradenstvo rôzneho druhu, ošatenie resp. výmenu obnoseného šatstva, podáva im pomocnú ruku pri hľadaní práce a integrácii do života, poskytuje možnosť hygieny a vytvára pre nich príjemné, rodinné prostredie. V zime domov zvyčajne prichýli denne (okrem víkendov) až stovku ľudí v núdzi, v lete zhruba 60.

 

„Záchrana“  v podobe obedov i hygieny

 

Zo zbierky pomoci dokáže Domov sv. Jána z Boha  pomáhať núdznym niekoľko mesiacov v roku. Podujatie „zbierka pomoci“ pôvodne (pri svojom vzniku) trvalo celý týždeň, pričom každý deň organizátori umožnili dobrodincom prispievať na pomoc inej charitatívnej organizácii. Milosrdným bratom – Domovu sv. Jána z Boha boli zvyčajne vyhradené až dva dni na „obdarúvanie“ od dobrodincov. Tento rok charitatívne podujatie trvalo celkove iba tri dni, z toho jeden bol venovaný celodennej zbierke pre Domov sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici v Bratislave, ktorý prevádzkujú Milosrdní bratia.

 

Ako hodnotí tohtoročnú zbierku a spoluprácu s jej spoluorganizátormi riaditeľ Domova sv. Jána z Boha – Mgr. Matúš Ferenčík?

 

Brat Márius Dismas, ktorý v Domove sv. Jána z Boha slúži ako ošetrovateľ,  tiež pripojil svoje svedectvo:

 

Riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity PhDr. Boris Hrdý nám k podujatiu uviedol:

 

Anketa s dobrodincami

 

Spokojnosť s organizáciou podujatia vyjadrila aj zástupkyňa obchodného domu Tesco. No a čo motivovalo samotných darcov -dobrodincov, ktorí prispeli do zbierky, aby prejavili svoju štedrosť? Mladý muž Juraj ocenil túto akciu ako myšlienku s dobrým nápadom. Darkyne – študentky Karolína a Magda z Poľska tiež prispeli do nášho košíka potravín, obe študujú v Bratislave zubné lekárstvo a prezradili, že zvyknú pomáhať aj doma, v rodnej krajine. „Myslím, že ako kresťania si máme jeden druhému pomáhať, preto som prispela do zbierky pomoci. Dozvedela som sa o nej z letáčikov, ktoré sme dostali do rúk v Tescu,“ prezradila nám pani Anna Krajčiová z Bratislavy. 37 ročný Ján nám zasa na otázku, prečo sa rozhodol pomôcť, povedal: „Lebo treba pomáhať. Viem, že táto pomoc ide tým, ktorí to potrebujú. Charitatívne projekty sú v tejto dobe vždy cenné a potrebné.“ Mladá žena Mariana sa vyjadrila, že prispela do zbierky pomoci, lebo nechce „byť skupaňa.“ Potom sa pomaly rozhovorila takto: „Oslovila ma táto akcia, lebo ľudia sa majú aj horšie ako ja. Netvrdím, že mám ľahký život, lebo ťažko si musím zarábať na každodenný chleba, ale človek sa musí pozrieť na toho, kto je na tom ešte horšie ako on , aby pochopil, že bez vzájomnej pomoci to pôjde k zániku. Veľakrát človek musí padnúť až na dno, aby si vážil hodnoty. Plne sa potvrdzuje to, že sýty hladnému neverí. Peniaze ľudí veľmi rozdeľujú. Doba je taká, že človek spoznáva, že v zhŕňaní  nenájde šťastie. No vďakabohu, aj tí, čo majú peniaze, prichádzajú nato, že im neprinášajú to, čo od nich očakávajú , ale vzďaľujú ich od pravej podstaty zmyslu života. Tým je sebadarovanie -  ak človek pochopí, že sa musí pozrieť na toho druhého, aby spoznal sám seba, jednoducho, treba vidieť v tom druhom svojho blížneho.“ Ďalšia darkyňa –pani Angelika sa vyznala, že prišla do Tesca cielene s cieľom zapojiť sa do zbierky pomoci. Zároveň poprosila: „Prosím o modlitby, mám chorého manžela,“ a slzy mala pritom – v dôsledku rodinnej situácie - na krajíčku. Pani Viera Vetráková reagovala stručne, keď odôvodňovala svoju snahu prispieť: „ Rada pomáham. Viem, že táto akcia sa koná pravidelne každý rok.“

 

Pomoc aj pre ďalšie organizácie

 

V rámci tohtoročnej zbierky pomoci vyzbierali organizátori ešte  824 kg potravín pre zariadenie Resoty slúžiace núdznym ľuďom, ktoré založil Otec Anton Srholec a 773 kg potravín sa vyzbieralo  pre tri ďalšie organizácie: Bratislavskú arcidiecéznu charitu, Sklad solidarity Slovenskej katolíckej charity a rehoľu Misionárok lásky Matky Terezy, ktoré sa tiež v Bratislave starajú o opustených ľudí , chudobných a ľudí na ulici.

 

Ďakujeme všetkým darcom – dobrodincom, ale aj dobrovoľníkom, ktorý pridali ruku k dielu, „pripojili“ svoju ochotu i čas. Ďakujeme všetkým organizáciám zapojeným do podujatia i uvedenému obchodnému reťazcu, že nám aj formou tejto verejnej  zbierky pomáhajú pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

Bohu vďaka za možnosť slúžiť tým, ktorí medzi nami stelesňujú trpiaceho Krista.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/