Mittwoch 23. Mai 2018

Liga proti rakovine pomohla našim pacientom

Z tohtoročnej zbierky Dňa narcisov venovala Liga proti rakovine našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou – Milosrdní bratia sumu 5000 eur. Tento sponzorský dar sme použili na nákup dvoch kusov infúznej pumpy (zn. Argus 707V), jedného injekčného dávkovača (značky Argus 606 S), štyroch toaletných kresiel a dvoch manipulačných vozíkov (Nera – 41).

Námestníčka riaditeľa nemocnice pre ekonomiku Ing. Jarmila Sandtnerová ocenila, že vďaka uvedeným pomôckam zakúpeným zo sponzorského daru môžeme v nemocnici skvalitniť liečbu a zvýšiť komfort pacientov, ktorým je podávaná chemoterapia. MUDr. Maroš Fremal, sekundárny lekár onkologického oddelenia nemocnice v tejto súvislosti ešte spresnil: „Uvedené prístroje a pomôcky používame v nemocnici od septembra tohto roku. Vďaka sponzorskému daru tak zlepšujeme komplexnú starostlivosť o našich onkologických pacientov, vrátane diagnostiky, ako aj terapie. Zároveň  zlepšujeme  prostredie, v ktorom sa realizuje samotná diagnostika , ako aj podávanie liečby. Zamestnancom uvedené nové pomôcky a prístroje uľahčujú prácu s pacientmi, čo pomáha vytvárať aj lepšie porozumenie vo vzťahoch medzi personálom a chorými. Budeme radi, ak aj v budúcnosti budeme môcť naďalej zvyšovať kvalitu našej starostlivosti o pacientov nám zverených.“

Dar uvítal aj riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák. „Chceli by sme uistiť všetkých,  že dar, ktorý sme dostali, poslúži v plnom rozsahu v rámci poskytovania zdravotníckej starostlivosti práve tým,  čo túto pomoc potrebujú najviac.“

Liga proti rakovine je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc práve onkologickým pacientom a ich rodinám, pri jej vzniku stála MUDr. Eva Siracká s manželom. Organizácia zorganizovala už dvadsať ročníkov zbierky Deň narcisov, ktorou pomáha pacientom s rakovinou. Zriadila Centrá pomoci pre onkologicky chorých, kde dostanú aj potrebnú psychologickú pomoc a podporu v boji so zákerným ochorením, okrem toho roky prevádzkuje Linku pomoci (telefonická pomoc pacientom). Pravidelne pripravuje preventívne prednášky, školí zdravotníkov, ba aj učiteľom a deťom do škôl prináša onkologickú výchovu – osvetu týkajúcu sa prevencie a liečby rakovinových ochorení. Viac informácií nájdete aj na jej web stránke: www.lpr.sk

Sme radi, že Liga proti rakovine podporila aj našich pacientov!

Infúzna pumpa Argus 707V-2
Inj dávkovač Argus 606S
Kreslo toaletne poja 2ks
Kreslo toaletne poja-3
Manipulačný vozík Nera-1
Manipulačný vozík Nera-2
 

Andrea Eliášová

ilustračná snímka: autorka, snímky pomôcok – archív UNsP Milosrdní bratia

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/