štvrtok 27. október 2016

Dôležitý oznam

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás upozorniť na prebiehajúce zmeny v nemocnici, ktoré vyplývajú z modernizácie niektorých pracovísk (gastroenterológia, ambulantná onkológia...

Naša nemocnica a rehoľa v Rádiu Regina

V mesiaci septembri a októbri 2016 odvysielal verejnoprávny rozhlas na okruhu  Rádio Regina dve relácie, v ktorých dostala verejnosť a poslucháči možnosť bližšie sa zoznámiť...

O dvoch našich dobrovoľníkoch píše mesačník Posol

V aktuálnom vydaní mesačníka Posol (október 2016) si môžete prečítať  dve zaujímavé svedectvá: o tom, ako v našej nemocnici Milosrdných bratov slúži dobrovoľník Pavel Moravčík (až deväť hodín denne) a o tom, ako roznáša obedy pripravené v našej nemocnici seniorom v Bratislave pani Zuzka Bošácka.

Obraz Božieho milosrdenstva v bratislavskom kostole MB

Sv. omša za zosnulých pacientov – s účasťou príbuzných

V kostole Návštevy Panny Márie – Milosrdných bratov na Nám. SNP v Bratislave sa bude pri príležitosti spomienky na pamiatku...

Poklady z archívov Milosrdných bratov

Návrat k pozoruhodnej historickej konferencii

Viacero historikov sa stretlo 10. septembra t. r. na pôde historického refektára bratislavskej nemocnice Milosrdných bratov...

Duchovné pondelky v Domove sv. Jána z Boha

Sv. omša, duchovné rozhovory, spovede, katechéza  majú od 10. októbra 2016 svoje miesto v našom zariadení pre ľudí ...

V našej nemocnici sme začali so Školou hospitality

Členovia Pastoračnej rady našej nemocnice a niektorí ďalší zdravotníci absolvovali 21. septembra 2016 Školu hospitality...

Zmena Bohoslužieb v kostole milosrdných bratov

Od 1. októbra 2016 sa v Kostole návštevy Panny Márie mení poriadok bohoslužieb. Pozrite si prosím aktuálne informácie o bohoslužbách.

Rozhovor s provinciálom Joachimom Mačejovským OH

Viera a život – časopis pre kresťanskú orientáciu priniesol profilový rozhovor s provinciálom našej Rakúskej provincie Hospitálskej rehole...

„Michalská oslava“ v našej nemocnici

Sviatok patróna našej rehoľnej provincie – sv. Michala sme si pripomenuli 29. septembra 2016 v Rajskej záhrade našej nemocnice Milosrdných bratov...

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
http://milosrdni.eu/